“ਕੁਬੋਟਾ ਕੰਪੈਕਟ ਟਰੈਕਟਰ ਪੈਕੇਜ ਸੌਦੇ ਕੁਬੋਟਾ ਲ 48”

ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਾ ਵੈਬ ਬੀਕਨ (ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੂਕੀ ਸੈਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ Microsoft ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel, Yahoo!. ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ NAI ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ DAA ਦੇ ਸਦੱਸ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟਾਰਗੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਾਕਸਕੋਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ (ਜੋ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੇਰੀ ਗੋਉ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ”ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ”। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੇੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੋਬੋਟ 24 ਘੰਟੇ 365 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਫੀ ਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਬੋਟ ਪ੍ਰਸੁੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਭਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਦੌੜ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਪਰ ਐਸ਼ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ, ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਕੜਨ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਐ ਏਥੇ ! ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਆ -ਕੰਪੂਟਰ ‘ਚ ! ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਜਿਹੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਜਰੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਆਹੋ ! ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ: ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ’ ਵਿੱਚ ‘ਨਮਸਤਯੰ’ ਸ਼ਬਦ ਕਵੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ‘ਜਾਪੁ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੰਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ 28 ਤਕ ‘ਨਮਸਤਯੰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 86 ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਲਈ ‘ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ’ ਵਿੱਚ ‘ਨਮੋ’ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਬਨ 110 ਵਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਜਾਪੁ’ ਵਿੱਚ ‘ਨਮੋ’ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਇਸ਼ਟ ਲਈ 108 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਉਪਜੀਆਂ            ਲੋੜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਘੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੂਤ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ (ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲੇਬੀਆਂ-ਪੂੜਿਆਂ-ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ‘ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨੀ ਉਕਤ ਪੀੜਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
(i)  ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਣ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਗਾਡੀਆ 1 ਬਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਸ ਤੇਹ੍ਸਿਲਦਾਰ ਤਲਵਾਰਾ SHO Hajipur ਤੇ ਕਰੇਸ਼ਰ ਮਾਫੀਆ ਮਾਲਕ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਬੈਰੀ-ਗੇਟ ਪੁਟ ਦਿਤੇ |
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ Microsoft ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਡਿਵਾਇਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਡਿਵਾਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿੱਜੀ Microsoft ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਇਸ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਜਰੀਏ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚਰਚਾ 1985 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਟੀ.ਐਨ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਸਿਕ ਲੇਖਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਰਕਮ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। 1996 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਐਸ. ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਇਬਾਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 30 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ  ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਲਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸਰਵਰ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੇ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਫ਼ਜੂਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰਤਿ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਕ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਓਲਪਿੰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿਚ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਉਡਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੇੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼, ਜ਼ਜਬੇ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੇਬਸਾਈਟ www.muktsarmarathon.org ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Microsoft ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੋਧਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ Bing (ਬਿੰਗ) ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ Bing (ਬਿੰਗ) ਖੋਜ API ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ Bing (ਬਿੰਗ) ਵਰਤਦਾ ਹੈ। Microsoft ਅਨੁਵਾਦਕ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਖੋਜ API ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਆਗੂ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਚੀ ਮਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਓਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਾਦੇ, ਪੜਦਾਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਘੋਲ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਟੇਪ, ਟੀ.ਵੀ., ਵੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜੇਬ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਬਲਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਗਰੂ ਹੀ ਜਾਣੇ…!!
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 01 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ 1,000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ, ਦੂਸਰੀ 2,000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਗਰਭ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ 2,000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
इस समूची पृष्ठभूमि में देश के भीतर मेहनतकश जनसमूहों की सामाजिक-आर्थिक मुश्किलों के निरंतर बढ़ते जाने के साथ साथ देश की एकता-अखंडता के लिये खतरे भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वास्तव में किसी भी देश/राष्ट्र की मजबूती तथा एकता-अखंडता तो काफी हद तक आम लोगों की सद्भावना तता परस्पर एकजुटता पर ही निर्भर करती है। जिसके लिए लोगों की सामाजिक,आर्थिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संबंधित सरकारों को निरंतर रूप में प्रयत्नशील रहने की जरूरत होती है। देश की एकता-अखंडता को सरकारों के डंडे द्वारा या पुलिस, फौज व अद्र्धसैनिक बलों के दमनात्मक हथकंडों द्वारा कदाचित भी मजबूत नहीं बनाया जा सकता। परंतु यहां, दुर्भाग्यवश भारतीय हाकिमों ने पहली दिशा में कोई जन पक्षीय या अग्रगामी पहुंच अपनाने की जगह पिछले लंबे समय के दौरान राजशक्ति का दुरुपयोग करके तथा भ्रामक व भावनात्मक ब्यानबाजी द्वारा ही राष्ट्रीय एकजुटता की डींगे मारी हैं। जो कि वास्तव में असफल सिद्ध हो रही हैं। यही कारण है कि देश के भिन्न भिन्न भागों में अक्सर ही अलगाववादी व विद्रोही स्वर उभरते रहते हैं, जो कि कई बार हिंसक रूप भी धारण कर जाते हैं। पूंजीवादी पार्टियां, तथा प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक शक्तियों की संकुचित राजनीतिक हितों से प्रेरित कुचालें अक्सर ही चिंताजनक नस्ली, धार्मिक, भाषाई व क्षेत्रीय भिन्नताओं को और भी अधिक भयानक बना देती हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की भागीदार शिव सैना द्वारा ‘‘धरती पुत्रों’’ के विषैले नारे के अधीन उत्तरी व दक्षिण भारत से आये मेहनतकशों से किया गया हिंसक व बर्बर व्यवहार इस मानव विरोधी पहुंच की अति घिनौनी उदाहरण है। देश की राजधानी दिल्ली तथा उसके आसपास उत्तर-पूर्वी भारत से आये विद्यार्थियों आदि पर नस्ली भिन्नताओं के आधार पर किये गये हिंसक हमले भी अत्यंत चिंता का विषय हैं। इसी तरह, जम्मू कश्मीर की स्थिति भी व्यापक चिंता का विषय बनी हुई है। मोदी सरकार के संरक्षक संघ परिवार से संबंधित हुल्लड़बाज संगठनों द्वारा अल्प संख्यक समुदाय के लोगों पर पूर्ण निडरता सहित तथा सरेआम ढाया जा रहा बर्बर दमन तो आज देश में सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। अपने संकुचित राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ‘आरक्षण’ के मुद्दे को समय-समय पर जातीवादी भिन्नताओं के रूप में उभारते रहना भी इस सारी ही पूंजीवादी पार्टियों का आजकल एक अति शर्मनाक मनोरंजन बना हुआ है। इन पार्टियों के यह सारे कुकर्म, देश के भीतर, मेहनतकश लोगों की एकता को ही ठेस नहीं पहुंचाते बल्कि देश/राष्ट्र की एकता-अखंडता को भी भारी आघात पहुंचा रहे हैं तथा कमजोर बना रहे हैं।
ਡਿਵਾਈਸ ਡੇਟਾ. Cortana ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Bluetooth ਚਾਲੂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਰੋਧਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲਾਰਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।
Normally, the goods by your query “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ” in Hawaii can be shipped to such cities as Honolulu, East Honolulu, Pearl City, Hilo, Kailua, Waipahu, Kaneohe, Mililani Town, Kahului, Ewa Gentry, Mililani Mauka, Kihei, Makakilo, Wahiawa, Schofield Barracks, Wailuku, Kapolei, Ewa Beach, Royal Kunia, Halawa, Waimalu, Waianae, Nanakuli, Kailua, Lahaina, Waipio, Hawaiian Paradise Park, Kapaa…
ਓਨਾ ਵੇਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕੀ ਪੰਗੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ‘ਚੋਂ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ,.ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ; ਇਕ ਵਾਰ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਆਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਸ਼ੋਅਲੇ’ ਚਲਾਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਢਾਣੀ ਵੀ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਦੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਵੀ ਸੀ ਆਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਾਂਗੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਲੱਗ ਪਏ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਲਟਕੇ-ਝਟਕੇ ਵੇਖਣ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਮੁੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਕੀਮ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਠਰਕੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਦ ਹੇਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਹੇਮਾ ਨਾਲ ਬੇਹੁਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੀਰ ਟੀ.ਵੀ. ਵੇਖਦੀ ਸੁਧ-ਬੁਧ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦ ਹੇਮਾ ਨੇ ‘ਰਾਮਗੜ੍ਹ’ ਦੇ ਅੰਬ-ਬਾਗ ‘ਚ ਧਰਮ ਭਾ ਦੀ ਸਤਾਈ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ‘ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੱਲਰ’ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਥ ਘਰ ਮੋੜ ਦਿਤੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਝਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਲ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾਵਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਤਿੰਨੋ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ… ਚ੍ਰਰ-ਚਰਰ ਠਾਹ…! ਐਸਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੇਮਾ ਲਭੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਤ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮੁੜ ਦਿਸਿਆ। ‘ਸ਼ੋਅਲੇ’ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕੀ ਪਰ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਟੇਬਲ ਫੈਨ ਨਾ ਚਲੇ ਤੇ ੨ ਰਾਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਤਾਂ ਬਾਂਹਾਂ ਤੇ, ਅਧ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਹਥ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ….!
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰੂ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੇਲਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ. ਇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਦਯੋਗਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰੇਂਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉੱਚਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ ) : ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਅਜੇ ਅਲਹਿਦਗੀ, ਤਲਾਕ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਪੱਖ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਏ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਨਾਥ ਹਨ ? ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਸ਼ਕਦਾ-ਡਲ੍ਹਕਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੱਥਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ:- ‘ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ’ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ‘ਅਜੇਯੰ’ (ਅਜਿੱਤ), ‘ਅਭੇਅੰ’ (ਅਭੇਦ), ‘ਨਿਰੰਕਾਰ’ (ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਦੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਕਲ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਤਿ, ਬਿਨਾਂ ਬਰਨ ਅਤੇ ਚਿਹਨ), ‘ਨਿਤਯੰ’ (ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੀ) ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਇਹੀ ਗੁਣ ‘ਜਾਪੁ’ ਵਿੱਚ ‘ਚਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ ਜਾਤਿ ਅਰੁ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ।’, ‘ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ’ (ਸਦਾ ਅਟੱਲ), ‘ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ’( ਨਾ ਮਰਨ ਯੋਗ), ‘ਨਿੱਤ ਨਾਰਾਇਣੇ’ (ਸਦਾ ਅਟੱਲ) ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਕਾਨ, ਲੱਗੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਂਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ‘ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼’ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤਕ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Cortana. Microsoft Health ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Cortana ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Cortana ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ Microsoft Health ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ Cortana ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਇਸ ‘ਤੇ Cortana ਸਮਰੱਥ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ Cortana ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਕਾ ਨੋਟਸ ਲੈਣ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਰਨ ਪੱਤਰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ Cortana ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ Cortana ਵਿਭਾਗ ਦੇਖੋ।

One Reply to ““ਕੁਬੋਟਾ ਕੰਪੈਕਟ ਟਰੈਕਟਰ ਪੈਕੇਜ ਸੌਦੇ ਕੁਬੋਟਾ ਲ 48””

  1. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ‘ਚ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਂ ਦਾ 29% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [1][2] ਉੱਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢਲਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.